Przebudowa ulicy Parkowej w Dusznikach

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert


Informacja z otwarcia ofert

Zmiana ogłoszenia oraz wyjaśnienia do SIWZ


Zmiana ogłoszenia
   Wyjaśnienia do SIWZ
   Kosztorys ofertowy
   Przedmiar
   Załącznik nr 2

Przebudowa ulicy Parkowej w Dusznikach


 Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Dokumentacja projektowa
   Kosztorys ofertowy
   Harmonogram rzeczowo-finansowy
   STWIOR
   Przedmiar
   Projekt umowy