Wykonanie remontu świetlic wiejskich w Brzozie, Sękowie i Wilczynie.

Informacja z otwarcia ofert

Informacja z otwarcia ofert - CZYTAJ

Wykonanie remontu świetlic wiejskich w Brzozie, Sękowie i Wilczynie.

 Ogłoszenie o zmówieniu
   Formularz ofertowy
   Opis doświadczenia - wzór
   Projekt umowy