20 - Budowa sieci wodociągowej na działach o nr ewid. 685, 686/3 położonych w Dusznikach, Gmina Duszniki

Obwieszczenie- decyzja

  Obwieszczenie decyzja

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania