Budowa elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. 388 w miejscowości Brzoza, Gmina Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie