Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych w przedmiocie przyjęcia projektu Programu Ochrony Środowiska dla gminy Duszniki na lata 2022-2025 z perspektywą do roku 2029

  Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych