Rada Gminy

RADA GMINY DUSZNIKI

Marek Liszkowski   Przewodniczący
Marzena Frąckowiak    Wiceprzewodnicząca  
Justyna Bachorz
Tomasz Ćwian
Andrzej Danielczak 
Paweł Henicz 
Jadwiga Klińska
Magdalena Nowak
Marek Liszkowski
Adam Nowak
Ryszard Pacholak
Grzegorz Pawlak
Ireneusz Tylkowski
Wiesława Woźniak
Małgorzata Wrochna
Kamila Zimna