Komunikaty Komisarza Wyborczego z dnia 14 sierpnia 2018 r.

  Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II 
   Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. o liczbie mieszkańców w poszczególnych gminach według stanu na 31 grudnia 2017 r. w celu ustalenia limitu wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
   

Komunikat Komisarza Wyborczego w Poznaniu II z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.