Inne informacje

OGŁOSZENIE O NABORZE

Komunalny Zakład Budżetowy w Dusznikach poszukuje osoby na stanowisko:
konserwator sieci wodociągowych.
 
 Kandydat powinien spełniać następujące wymagania:
- wykształcenie średnie,
- wiek do 30 lat,
- prawo jazdy kategorii B+T,
- umiejętność wykonywania prac manualnych na sieciach i instalacjach wodociągowych,
- uregulowany stosunek do służby wojskowej,
- miejsce zamieszkania: gmina Duszniki
 
CV i List Motywacyjny należy składać w siedzibie Zakładu do dnia 23.12.2005r.