Konsultacje programu współpracy z organizacjami 2022 rok

   Zarządzenie Wójta Gminy Duszniki
z dnia 25 października 2021 r.
   Ogłoszenie konsultacji
   Program współpracy z organizacjami
pozarządowymi na 2022 rok
Formularz konsultacyjny
Wyniki konsultacji