Uchwały Rady Gminy Duszniki z 31 maja 2021 r. (opublikowano w dniach 22 czerwca 2021 r.)

a)      Uchwała Nr XL/270/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021- 2030

b)      Uchwała Nr XL/271/21 Rady Gminy Duszniki z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.