Powierzchniowa (odkrywkowa) eksploatacja kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego SARBIA BW