Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewid. 40, 41 położonych w Mieściskach, i działki o nr ewid. 2/7 położonej w miejscowości Sarbia, Gminy Duszniki

Obwieszczenie - przystąpienie

   Obwieszczenie