Uchwały Rady Gminy Duszniki z 30 czerwca 2021 r. XLI sesja (opublikowano 07 lipca 2021 r.)

a)   Uchwała Nr XLI/275/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok;

b)   Uchwała Nr XLI/276/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok;

c)    Uchwała Nr XLI/277/21 z dnia 30 czerwca 2021 r . w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Duszniki za 2020 rok.