Budowa budynku obory na bydło opasowe oraz zmiany sposobu użytkowania garażu na chlewnię na rusztach na działce nr ewi. 436 obręb Duszniki, gmina Duszniki

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Wszczęcie postępowania