Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

   Obwieszczenie - zawiadomienie o wydaniu opini przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu