Budżet 2018

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwała Nr SO-0954/57/20/2019 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Duszniki
za 2018 rok wraz z informacją o stanie jednostki samorządu terytorialnego i objaśnieniami - CZYTAJ

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Duszniki za 2018 rok

  Wykonanie budżetu 2018
- część opisowa
 

 Wykonanie budżetu 2018

- część tabelaryczna

 

 Informacja o stanie mienia

za 2018 rok

Sprawozdania za I półrocze 2018 roku

Obligacje 2018

  Obligacje 2018
   

Budżet 2018

   Uchwała budzetowa na 2018 rok
   Załączniki do budżetu 2018
   Objaśnienia do budżetu 2018
   uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej
Nr 6/369/2018 w sprawie uchwały
budzetowej na 2018 rok