Obwieszczenie - wydanie decyzji

   Obwieszczenie - decyzja