16-Budowa sieci gazowej rozdzielczej na działkach położonych na terenie obrębu Sękowo i obrębu Podrzewie