Posadowienie zbiorników na pasze oraz modernizacja chlewni znajdującej się na dz. nr ewid. 282/1 w Sędzinku

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania;- CZYTAJ

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach


Decyzja
   Obwieszczenie

Obwieszczenie


Obwieszczenie

Uzgodnienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

  Postanowienie RDOŚ

Opinia Sanitarna w zakresie wymagań higienicznych i zdrowotnych do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  OPINIA SANITARNA

Obwieszczenie o dostarczeniu raportu


Obwieszczenie o dostarczeniu raportu

Postanowienie o podjęciu postępowania


Postanowienie o wszczęiu postępowania

Postanowienie o zawieszeniu postępowania


Postanowienie o zawieszeniu postępowania

Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny na środowisko


Postanowienie o potrzebie przeprowadzenia oceny na środowisko