Przebudowa w Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

Informacja o wyborze njakorzystniejszej oferty

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

   Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17 czerwca 2019 r.

  Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 17.06.2019 r.
   Dokumentacja fotograficzna elewacji budynku

Przebudowa w Centrum Animacji Kultury w Dusznikach

   Ogłoszenie o zamówieniu
   SIWZ
   Przedmiar
   STWiOR
   Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej
   Pozwolenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków