Protokoły Komisji Rewizyjnej

Protokoły 2023

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 23 stycznia 2023 r.

Protokół posiedzenie nr 33/2023 z 23 stycznia 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 lutego 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 marca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 8 maja 20233 r.

Protokół posiedzenia nr 35/2023 z 11 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 maja 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 14 czerwca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 czewrca 2023 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 8 sierpnia 2023 r.

Protokoły 2022

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 28 stycznia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 10 stycznia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 22.02.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 28.03.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 16.05.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki 30.05.2022 r.

Protokół posiedzenia nr 29/2022 z 31.05.2022 r.

Protokół posiedzenia nr 30/2022 z 31.05.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 20.06.2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałychRady Gminy Duszniki z 29 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 30 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 31 sierpnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 20 września 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 24 października 2022 r.

Protokół z posiedzenia nr 31/2022 z 14 listopada 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 14 listopada 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 21 listopada 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 12 grudnia 2022 r.

Protokół z posiedzenia 32/2022 z 12 grudnia 2022 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 grudnia 2022 r.

 

 

Protokoły 2021

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 19 stycznia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 lutego 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 23 marca 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki nr 20/2021 z dnia 24 marca 2021 r.

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z 27 kwietnia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki nr 21/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 22/2021

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z dnia 18 maja 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych  z dnia 28 maja 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 23/2021 z dnia 31 maja 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z dnia 29 czerwca 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z dnia 26 lipca 2021 r.

 Protokół Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji z dnia 19 sierpnia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 24/2021 z dnia 15 września 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z dnia 27 września 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 25/2021 z dnia 27 września 2021 r.

Protokół KomisjiRewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji stałych z 9 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 26/2021 z 16 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 27/2021 z 16 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji z dnia 29 listopada 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji z dnia 20 grudnia 2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Duszniki z posiedzenia 28/2021 r.

Protokół Komisji Rewizyjnej  Rady Gminy Duszniki z posiedzenia wspólnego komisji z dnia 28 grudnia 2021 r.

 

 

Protokoły 2020

Protokół Nr 12/2020 z dnia 21 stycznia 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 13/2020 z dnia 21 lutego 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki  z dnia 1 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 14/2020 z dnia 2 czerwca 2020 r. - TEKST, zał. nr 2, zał. nr 3, zał. nr 4

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 czerwca 2020 r. -TEKST

Protokół Nr 15/2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z  dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół Nr 16/2020 z dnia 22 lipca 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 1 września 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 29 września 2020 r.

Protokół Nr 17/2020 z dnia 22 października 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 22 października 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 18/2020 z dnia 25 listopada 2020 r. -TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 25 listopada 2020 r. - TEKST

Protokół posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 14 grudnia 2020 r. - TEKST

Protokół Nr 19/2020 z dnia 14 grudnia 2020 r. -TEKST

Protokoły 2019

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ w 2019 roku- TEKST

1. Protokół Nr 1/2019 z dnia 28 stycznia 2019 r. - TEKST

2. Protokół Nr 2/2019 z dnia 25 lutego 2019 r. - TEKST,  załącznik

3. Protokół Nr 3/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. - TEKST

4. Protokół Nr 4/2019 z dnia 7 maja 2019 r.-TEKST, OPINIA KOMISJI REWIZYJNEJ O UDZIELENIU ABSOLUTORIUM, SPRAWOZDANIE Z KONTROLI

5. Protokół Nr 5/2019 z dnia 19 czerwca 2019 r. - TEKST

6. Protokół Nr 6/2019 z dnia 24 lipca 2019 r.- TEKST

7. Protokól Nr 9/2019 z dnia 14 października 2019 r. - TEKST

8. Protokól Nr 10/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. - TEKST

9. Protokół Nr 11/2019 z dnia 17 grudnia 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 12 marca 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z 22 marca 2019 r. - TEKST

Protokół wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 07 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia oraz z Komisja Skarg, Wniosków i Petycji z 27 maja 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego z Komisją Rolnictwa i Budżetu oraz z Komisją Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego z dnia 23 września 2019 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wspólnego komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 11 grudnia 2019 r. TEKST

Protokoły 2018

 Protokół  wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Duszniki z dnia 10 grudnia 2018 r. - TEKST

Protokół z posiedzenia wpólnego z Komisją Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia z 17 grudnia 2018 r. - TEKST