Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 19 kwietnia 2019 r.

   Wyjaśnienia związane z treścią SIWZ
  Zmieniony załącznik nr 8  - Projekt umowy

Odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Duszniki

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Roczne sprawozdanie Wójta z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi
   Załącznik Nr 3 do SIWZ- JEDZ
   Załącznik Nr 8 do SIWZ- Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej