Postanowienie Wójta Gminy Duszniki w sprawie Planu ruchu na eksploatację ropy naftowej i gazu ziemnego w kopalni KRNiGZ Młodasko na okres od 22.06.2023 r. - 18.02.2025 r.

  Postanowienie Wójta Gminy Duszniki z dnia 10 maja 2023 r., znak: ROS.6524.1.2023.DG