Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu dzieci do Szkoły Podstawowej i Słonecznego Przedszkola w Dusznikach, Szkoły Podstawowej w Sędzinku oraz Przedszkola w Sękowie na lata szkolne 2020/2021 i 2021/2022

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Załącznik nr 12 - Projekt umowy
   Załączniki w wersji edytowalnej