Protokół z XVI sesji Rady Gminy Duszniki z dnia 10 października 2019 r.

Protokół z XV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 10 października 2019 r. -POBIERZ

WYKAZ IMIENNYCH GŁOSOWAŃ
XV sesji Rady Gminy Duszniki
z dnia 10 października 2019 r.
-POBIERZ-