Plan pracy Rady Gminy Duszniki w 2020 r.

Uchwała Nr XXI/154/19 Rady Gminy Duszniki z dnia 23 grudnia w sprawie zatwierdzenia planu pracy rady Gminy Duszniki na rok 2020;TREŚĆ, załącznik