Uchwały Rady Gminy Duszniki z 29 grudnia 2020 r. (opublikowano w dniu 12 stycznia 2021 r.)

a) Uchwała Nr XXXIII/224/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Duszniki na lata 2021-2029

b) Uchwała Nr XXXIII/225/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Duszniki na 2021 r.