26 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 28 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na części działek ewid. 250/3, 514/5 i 529/4, obręb Sędzinko, gmina Duszniki, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia z dnia 30 stycznia 2023 r., znak: ROS.6220.26.2022.DG

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - opinie organów i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

  Obwieszczenie - opinie organów spółdziałających i zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

 Postanowienie Regionalnego dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

 

 

 Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułavh

 

 

Ponowna opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

  Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

  Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
   Opinia Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu 

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

  Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie - wszczęcie postępowania