BILANS GMINA DUSZNIKI

Rok 2018

Dane za 2018 rok Gmina Duszniki

  Bilans 2018
   Bilans organu 2018
   Rachunek zysków i strat 2018
   Zestawienie zmian w funduszu 2018
   Wyciag z informacji dodatkowej 2018
   Informacja dodatkowa zbiorcza