Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Grzebienisku.

Wybór najkorzystniejszej oferty


Wybór najkorzystniejszej
oferty

Wyjaśnienia SIWZ-7.07.2016


 Wyjaśnienia SIWZ
7.07.2016
   Zbiornik uśredniający
   Harmonogram rzeczowo-termin.
-finansowy 7.07.2016

Zmiana ogłoszenia


 Zmiana ogłoszenia

Wyjaśnienia SIWZ

  Wyjaśnienia SIWZ
   Plan istniejącej
oczyszczalni
   Przekrój
   Załączniki SIWZ
   Przedmiary

Rozbudowa i remont oczyszczalni ścieków w Grzebienisku

   Ogłoszenie
   SIWZ
   Harmonogram
  Architektura PZT
   Elektryka
   Badania gologiczne
   Projekt budowlany
  Projekt wykonawczy
   Przedmiary
   STWiOR
   Technologia