11 - Budowa 8 farm fotowoltaicznych w granicach działki o nr ewid. 11/4, obręb Mieściska, (woj. Wielkopolskie, gm. Duszniki) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, placem manewrowym i przyłączem

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
 

 

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzięcia

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach, Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu i postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
 

 

 

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

 

 

 

Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu

 

 

 

Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

   Obwieszczenie - uzupełnienie dokumentacji i przesunięcie terminu załatwienia sprawy

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie - opinia Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach
   Opinia Państowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia sprawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie - przesunięcie terminu załatwienia psrawy przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

   Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Państowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 
   Opinia Dyrektora Zarządu Zlewni PGWW

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania