Budowa dwóch elektrowni słonecznych "Duszniki I" i "Duszniki" II wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 31/2 i 33/1 o mocy do 2 MW (2x1MW) obręb Duszniki, w miejscowości Duszniki

Obwieszczenie - decyzja

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie