Oświadczenie majątkowe dyrektora Gimnazjum w Dusznikach do 31.08.2017 r.