Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego-wydanie decyzji

   Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego
 -wydanie decyzji w sprawie budowy linii
400 kV relacji Baczyna-Plewiska