6 - Budowa Elektrowni Słonecznych "Niewierz I" i "Niewierz II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanych na działce nr 29/3 o mocy do 2 MW obręb Niewierz, gmina Duszniki

Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

   Obwieszczenie - Postanowienie o sprostowaniu decyzji

Obwieszczenie - decyzja

  Obwieszczenie
   Decyzja

Obwieszczenie - zgromadzenie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

   Obwieszczenie