Oswiadczenie majątkowe na koniec pelnienia funkcji

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

złożone na zakończenie pełnienia funkcji

- POBIERZ