Postanowienie Wójta Gminy Duszniki w sprawie dodatku nr 13 do Planu ruchu na eksploatację gazu ziemnego w kopalni KGZ Wielichowo na okres od 2.10.2019 r. - 31.12.2023 r.

   Postanowienie Wójta Gminy Duszniki z dnia 11 sierpnia 2023 r., znak: ROS.6524.2.2023.DG