Referat Rozwoju Gospodarczego

Struktura

 REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO

(RRG) 

 KIEROWNIK REFERATU

Katarzyna Prędka

 INSPEKTOR DS. GOSPODARKI GRUNTAMI

- Kazimiera
  Słotwińska 

INSPEKTOR DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

- Łukasz Rzepa

          INSPEKTOR DS. INWESTYCJI,FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH
                                        I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

-  Paulina  Górna        /zastępstwo/

                              PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA 

- Damian Baran

INSPEKTOR DS. CZYSTOŚCI, UTRZYMANIA POZRĄDKU W GMINIE,ROLNICTWA I FUNDUSZY ZEWNETRZNYCH

zastępstwo Damian Baran

INSPEKTOR DS. GMINNEGO ZASOBU NIERUCHOMOSCI 

  - Marta Gądek