Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebienisku z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

   Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
   

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert

 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia, zmiany w treści SIWZ i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26 czerwca 2019 r.

  Ogłoszenie z dnia 26.06.2019 r. o zmianie ogłoszenia
   Zmiany w treści SIWZ i wyjaśnienia do SIWZ z dnia 26.06.2019 r.

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24 czerwca 2019 r.

   Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 24.06.2019 r.
   Przedmiar robót w ATH

Przebudowa kotłowni w Szkole Podstawowej w Grzebienisku z paliwa stałego na gazowe wraz z instalacją gazu

  Ogłoszenie o zamówieniu 
   SIWZ
   Przedmiar robót
   Projekt bud.-wyk. "Kotłownia dla budynku SP w Grzebienisku"
   Projekt bud. "Wewnętrzna instalacja gazowa"
   Projekt wyk. "Wewnętrzna instalacja elektryczna"
   STWiOR
   Pozwolenie na budowę
   Załączniki w wersji edytowalnej
Projekt umowy