Oświadczenie majątkowe za 2021 r.

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ w DUSZNIKACH

ZA 2021 ROK

                                                                                           - POBIERZ