OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA 2021 ROK

 OGŁOSZENIA KONKURSOWE Z 18.11.2020 r.

 

Zarządzenie Nr 98/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

KONKURSY DLA UKS

 

Zarządzenie Nr 99/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Organizacja treningów
i rozgrywek w piłce nożnej
   

Zarządzenie Nr 100/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 18 listopada 2020 r.

Pomoc rodzinom w trudnej
sytuacji życiowej

OGŁOSZENIA KONKURSOWE Z 19.112020 r.

 

Zarządzenie Nr 102/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 listopada 2020 r.

Organizowanie zajęć teatralnych
   

Zarządzenie Nr 103/20
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 19 listopada 2020 r.

Konkursy w zakresie kultury,
sztuki, ochrony dóbr kultury
i dziedzictwa narodowego