OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Duszniki

   Obwieszczenie
Wójta Gminy Duszniki
z dnia 20 września 2018 r.o numerach
i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach
obwodowych komisji wyborczych