Budowa bezściołowej tuczarni dla maksymalnej obsady 1000 szt. tucznika oraz infrastruktury towarzyszącej na działce o nr ewid. 395/7 w miejscowości Niewierz, gmina Duszniki

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Zawiadomienie o zgromadzeniu dokumentacji

  Zawiadomienie o zgromadzeniu dokumentacji

Opinia RDOŚ

   Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Wszczęcie postepowania

   Wszczęcie postępowania - obwieszczenie