Obwieszczenie Komisarza Wyborczego-wyniki wyborów wójtowie

   Obwieszczenie
Komisarza Wyborczego w Poznaniu I
z dnia 24 października 2018 r. o wynikach
wyborów wojtów, burmistrzów i prezydentów
miast na obszarze województwa wielkopolksiego