Ogłoszenie konkursu na 2023 rok w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu

   Zarządzenie Nr 124/22
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 16 grudnia 2022 r.
KONKURS -Organizacja  treningów
i rozgrywek w piłce nożnej
Zarządzenie Nr 125/22
Wójta Gminy Duszniki
 z dnia 16 grudnia 2022 r.
KONKURS Wspieranie szkolenia dzieci
i młodzieży w ramach
Uczniowskich Klubów Sportowych