Protokół z VI sesji Rady Gminy z dnia 26 lutego 2019 r.

Protokół Nr VI/19

sesji Rady Gminy Duszniki

z dnia 26 lutego 2019 r. CZYTAJ

WYKAZ IMIENNYCH GŁOSOWAŃ-CZYTAJ