8 - Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 7 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 213 obręb Podrzewie, gmina Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji zmieniajacej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji

Obwieszczenie - wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach RRG.6220.8.2021

  Obwieszczenie - wydanie decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RRG.6220.8.2021 z dnia 9.06.2022

  Obwieszczenie - wszczęcie postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Inormacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
   Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

  Obwieszczenie - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach

  Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych materiałach i dowodach

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach

   Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie
   
8 -