Zmiana ogłoszenia na dostawę sprzętu przeciwpożarowego w celu doposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Duszniki

  Zmiana ogłoszenia
    Wyjaśnienia do SIWZ
    Formularz cenowy
    Poprawiona specyfikacja sprzętu przeciwpożarowego