20 - Eksploatacja odkrywkowego złoża kruszywa naturalnego SARBIA BW dz. nr ewid. 2/7 obręb Sarbia oraz dz. nr ewid. 40 i 41 obręb Mieściska gm. Duszniki

Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Informacja do publicznej wiadomości o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 

 

Treść decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - wydanie decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - wydanie decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie - zawiadomienie o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

   Obwieszczenie - zawiadomienie o zebranych dowodach i materiałach

Obwieszczenie - postanowienie w sprawie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu

  Obwieszczenie - postanowienie w sprawie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postępowaniu
   Treśc postanowienia

Obwieszczenie - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania i przekazanie do uzgodnień Raportu Oceny Oddziaływania Przedsięwzięcia na Środowisko

  Obwieszczenie - Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
   Postanowienie o podjęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia

Obwieszczenie - postanowienie zawieszenie postępowania

   Obwieszczenie
   Postanowienie

Obwieszczenie - postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu

  Obwieszczenie
   Postanowienie

Obwieszczenie - zebranie dokumentacji

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - opinia Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu

  Obwieszczenie
   

Obwieszczenie - wszczęcie postępowania

  Obwieszczenie