Zarządzenia 2010

Zarzadzenia 2010

 

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY DUSZNIKI

w 2010 roku

1. NR 1/10
    w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - CZYTAJ

2. NR 4/10
    w sprawie: ustalenia zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej - CZYTAJ

3. NR 5/10
    w sprawie: powołania Komisji ds. brakowania dokumentacji niearchiwalnej w roku 2010 -
CZYTAJ

4. NR 6/10
    w sprawie:
powołania  Koordynatora CAF, osoby wspierającej oraz grupy samooceny - CZYTAJ 

5  NR 7/10
   w sprawie: upoważnienia pracowników urzędu gminy do załatwiania indywidualnych spraw
    z zakresu administracji publicznej.-
CZYTAJ

6  NR 10/10
    w sprawie: ustalenia terminu dni  dodatkowo wolnych od pracy w miesiącu czerwcu
    i grudniu 2010 r.-
CZYTAJ

7. NR 21/10
    w sprawie: ustanowienia koordynatora gminnego i operatorów informatycznej obsługi
    obwodowych komisji wyborczych na terenie  Gminy Duszniki-
CZYTAJ

8. NR 25/10
     w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania
     w wyborach prezydenta RP
- CZYTAJ

9 NR 2610
    w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów
   Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.-
CZYTAJ


10 N
R 28/10
     w sprawie: zmiany składu osobowego Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Grzebienisku- CZYTAJ

11 
NR 30/10
    w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej
    przekazywanej z budżetu państwa w 2010 roku -
CZYTAJ, załącznik

12 NR 31/10
     w sprawie:
pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniu 20-21 czerwca 2010 r. 
     w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej -
CZYTAJ

13 NR 35/10
     w sprawie: powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela  kontraktowego ubiegającego
     się aw
ans na stopień nauczyciela mianowanego - CZYTAJ

14 NR 36/10
    w sprawie: zmiany planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwoty dotacji celowej
    przekazywanej z budżetu państwa w 2010 roku. -
CZYTAJ, załącznik15 NR 37/10
     w sprawie: pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniach 4-5 lipca  2010 r.
     w związku z ponownym głosowaniem w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej-
CZYTAJ

16 NR 38/10
    w sprawie: ograniczenia poboru wody na terenie gminy Duszniki - CZYTAJ 

17 NR 40/10
     w sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Duszniki - CZYTAJ

18 NR 41/10
     w sprawie: uchylające zarządzenie w sprawie ograniczenia poboru wody na terenie
    gminy Duszniki
- CZYTAJ

19 NR 64/10
    w sprawie: powołania koordynatora gminnego i operatorów systemów informatycznych
    obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów samorządowych
    zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. -
CZYTAJ

20 NR 68/10
     w sprawie: pełnienia dyżurów w Urzędzie Gminy Duszniki w dniach: 22 i 27 października 2010 r.
     w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 21 listopada 2010 r.
- CZYTAJ

21 NR 78/10
     w sprawie: zmiany zarządzenia nr 1/10 Wójta Gminy Duszniki z dnia 5 stycznia 2010 roku
     w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
CZYTAJ